Eizo Colourclass Namibia
Ein Augenblick von Leben und Tod. Foto: Yongqing Bao - Wildlife Photographer of the Year